Onderwijs

Architectuur voor het onderwijs moet inspirerend zijn en tot de verbeelding spreken, passend bij de identiteit van de gebruikers en hun onderwijsvisie. De verschijningsvorm, de ordening van ruimtes, de routing, het daglicht, het gebruik van materialen en kleuren, een gezond binnenklimaat, dragen allen bij aan de beleving en de sfeer van een prettige, en bruikbare leeromgeving. Met die uitgangspunten in ons hoofd geven wij vorm aan unieke onderwijsgebouwen waarin gebruikers zich herkennen en die passen bij de belevingswereld van het kind. Gebouwen die een coherente betekenis geven aan hun omgeving. Uitnodigend, vriendelijk en passend binnen de context.