Renovatie

Waardevolle kenmerken behouden en versterken

Nouwens Roovers Architectuur kan putten uit een ruime ervaring in renovatie en restauratie. Door de jaren hebben we diverse restauratieprojecten uitgevoerd waarbij we de historische waarde van de architectuur hebben hersteld. Historische panden met een monumentale status zijn dienstbaar gemaakt naar de eisen en wensen van deze tijd met behoud van alle bijzondere  en monumentale details. Daarnaast hebben we ruime ervaring in het renoveren van woningen van jongere leeftijd waarbij beeld-  en gebruikswaarde, comfort en bouwfysica structureel zijn verbeterd. Ook hier geldt het door ons gehanteerde adagium: kwaliteiten en waardevolle kenmerken van het bestaande optimaal versterken en gebruiken in het ontwerp.