Euregio Realschule

onderwijs  | transformatie

 Onderzoek naar hergebruik en uitbreiding

In samenwerking met Felsch Architecten is voor de Euregio Realschule in Duitsland een onderzoek gedaan naar de transformatie en uitbreiding van het bestaande schoolgebouw. Het verouderde gebouw heeft een zeer bruikbare functionele structuur om het nieuwe onderwijssysteem met een vrijere opzet van onderwijsruimten te realiseren.

Naast klassikaal onderwijs worden er individuele werkplekken aangeboden en zijn er diverse ruimte voor verschillende vormen van samenwerking in kleinere groepjes. Om het programma van de nieuwe school te realiseren is het nodig om een uitbreiding te maken met een mensa/aula met keuken, bibliotheek en mediatheek.

Het terrein van de school, met zijn ruime en groene karakter, bezit de kwaliteit om te kunnen transformeren naar een campus-achtige setting. Hierbij past zowel hergebruik van het bestaande gebouw, als wel de keuze om de school in een nieuw gebouw onder te brengen.

Jaar: 2018
Locatie: Kranenburg
Ontwerpteam: Kobbe Nouwens, Jasper Felsch
Opdrachtgever: Euregio Realschule