Euregio Realschule

onderwijs  | herstructurering  | studie

In samenwerking met Felsch Architecten is voor de Euregio Realschule in Duitsland een studie gedaan naar de transformatie en uitbreiding van het bestaande schoolgebouw. Het verouderde gebouw heeft een zeer bruikbare functionele structuur om het nieuwe onderwijssysteem met een vrijere opzet van onderwijsruimten te realiseren.

Er worden verschillende vormen van samenwerking in kleinere groepjes en individuele werkplekken aangeboden naast het klassikale onderwijs. Om het programma van de nieuwe school te realiseren is het nodig om een uitbreiding te maken met een mensa/aula met keuken, bibliotheek en mediatheek.

Het terrein van de school, met zijn ruime en groene karakter, heeft de kwaliteiten in zich om zich te kunnen transformeren naar een campus-achtige setting. Hierbij past zowel hergebruik van het bestaande gebouw, als wel de keuze om de school in een nieuw gebouw onder te brengen.

Jaar: 2018
Locatie: Kranenburg
Ontwerpteam: Kobbe Nouwens, Jasper Felsch
Opdrachtgever: Euregio Realschule