disclaimer

Copyright 2011 Nouwens Roovers Architectuur

Alle projecten vóór 1-1-2011 op deze site zijn ontworpen door Rinus Roovers Architect als eindverantwoordelijk architect in de rol van architect directeur dan wel architect.

De projecten na 1-1-2011 zijn ontworpen door Rinus Roovers en Kobbe Nouwens

De auteursrechten van de projecten van Kobbe Nouwens Architect behoren mede bij hem.

Duplicatie, distributie en publicatie van teksten, grafische voorstellingen en geluiden op http://www.nouwensroovers.nl is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming. Schriftelijke verzoeken stuurt u aan: info@nouwensroovers.nl

Website

Design: STUDiO iBiZZ
Webfrontentdeveloper: STUDiO iBiZZ
Webdeveloper: STUDiO iBiZZ

Fotografie

Thea van den Heuvel
Luuk Kramer
Jeroen Musch
Raoul Suermondt
Rene de Wit