MFA 't Berflo, Hengelo

onderwijs

Een organisch gevormd gebouw gebaseerd op de passief bouwmethode            

Het gebouw 't Berflo heeft een zeer bijzondere vorm en is gelegen in een zeer mooi park. De MFA is bestemd voor een groot aantal gebruikers. Het gebouw herbergt drie basisscholen, een consultatiebureau CJG, kinderopvang, peuterspeelzalen, bibliotheek en diverse multifunctionele ruimten waaronder een theater. We hebben in een intensief proces samen met de gebruikers een concept bedacht dat de sublieme synergie is voor gebouw en omgeving. Een gebouw zonder begin en zonder einde met een heldere oriëntatie voor zowel jong als oud waarbij iedere gebruiker toch een zeer herkenbare eigen plaats heeft in het gebouw. Groei en krimp van de gebruikers kan optimaal opgevangen worden in dit slimme flexibele en multifunctionele gebouw. Daardoor is het een doorgaande lijn van leren, spelen en ontmoeten geworden waarbij het gebouw ook inspeelt op de landschappelijk kwaliteiten van het park met monumentale bomen. Op enkele plaatsen, zoals bij het grand café en de hoofdentree zorgen grote puien voor een optimale relatie tussen binnen en het bijzondere buiten met grote bomen en park.

Passief bouwmethode

Het gebouw is gebaseerd op de principes van het passief bouwen waardoor een hoogwaardig en aangenaam binnenklimaat met een lage energievraag is bereikt. Dit dankzij 3,6 meter hoge lokalen, decentrale verticale installaties, CO2 gestuurd en een extreem goed geïsoleerde luchtdichte gevel (Rc=8,0m2K/W) met drielaagse beglazing. Een duurzame school waarin dankzij een palet van maatregelen op energie bespaard wordt en tegelijkertijd het binnenklimaat zo geoptimaliseerd wordt dat leerprestaties en gezondheid gunstig beïnvloed worden. De energiehuishouding is erop gebaseerd dat het “te veel” aan warmte opgeslagen wordt en naar behoefte weer wordt ingezet. Door de hoge vrije verdiepingshoogte kent het gebouw een maximale flexibiliteit in aanpassingsmogelijkheden later. Architectuur die iets teruggeeft aan de maatschappij. Al deze principes zijn al voorgesteld in de architecten selectiefase van het project en in de fase voorlopig ontwerp verder uitgewerkt.

Rinus Roovers was als architect/directeur van Spring architecten medeverantwoordelijk voor het voorlopig ontwerp.

Planpresentatie uit de bronHengelo

Jaar: 2009 - 2011
Locatie: Hengelo
Ontwerpteam: Rinus Roovers, Alfons Hams, Jurjen Vermeer
Opdrachtgever: Gemeente Hengelo
Oppervlakte: 6.500 m2
Bouwsom: € € 6,6 miljoen (€7,3 miljoen incl. DuBo maatregelen)