Voorzieningenhart De Ster, Nijmegen

onderwijs

Een inspirerende ontmoetingsplek voor sociale cohesie in een nieuwe woonwijk

Voorzieningenhart De Ster heeft naast een basisschool voor TOM-onderwijs en kinderopvang ook diverse functies voor de wijk in de vorm van een consultatiebureau wijkcentrum, CKV-ruimte en een dubbele sporthal. Centraal in de openbare hal zijn de activiteiten die voor iedereen van 's morgens zeven tot 's avonds tien uur gebruikt worden. Het verkeersgebied heeft hier een foyerachtig karakter rondom grote vides. De wat meer besloten functies zoals kinderopvang- en schoolclusters liggen in een gebied waar in rust en beslotenheid gewerkt kan worden.

Jaar: 2002-2007
Locatie: Nijmegen
Ontwerpteam: Rinus Roovers, Yvonne van der Pluijm
Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen
Oppervlakte: 6.900m2
Bouwsom: € € 7,4 miljoen
Auteursrecht: Spring architecten