IKC De Gaerde

onderwijs

Een duurzaam integraal ontwerp voor basisonderwijs en kinderopvang met 'nul op de meter'

Het Integraal Kind Centrum De Gaerde biedt een nieuw en zeer duurzaam onderkomen aan basisschool Meester Verwers, een speelhal/BSO ruimte voor Kern Kinderopvang en ruimte voor Meerpunt, de Zoetermeerse netwerkorganisatie voor jeugd en gezin. In het ontwerp is rekening gehouden met een toekomstige uitbreiding van Kern Kinderopvang tot een volwaardig kinderdagverblijf.

 

Het IKC is gelegen op de plek van de voormalige basisschool op een niet al te grote kavel en wordt enerzijds ontsloten via het woonerf de Moerbeigaarde en anderzijds door een fietspad dat langs de kavel loopt.

Ten opzichte de gesloopte school, die uit één bouwlaag bestond, houdt het nieuwe IKC, bestaande uit 2 lagen, meer afstand tot de omliggende bebouwing. Hiermee kwam er meer terrein beschikbaar voor groen, schoolplein en een kiss & ride zone. De compacte opzet van het IKC komt ook ten goede aan de interne routing en de energetica (gebouwschil versus oppervlak/volume) van het ontwerp.

 

Gezien de nabijheid en variatie van de omliggende bebouwing kent het ontwerp een ingetogen architectuur van metselwerk en hout. Met enkele accenten in de volumeopbouw en in de materiaalkeuze wordt het plan leesbaar en ontstaat er een vanzelfsprekende compositie.

De hoofdentree is duidelijk herkenbaar en bevindt zich aan de lange zijde van het plan. Hierdoor is de entree zowel vanuit de Moerbeigaarde als vanuit het fietspad makkelijk te benaderen. Tegelijkertijd kan het IKC in het midden van het gebouw betreden worden.

Hier bevindt zich de centrale ruimte van het IKC, het hart van het gebouw. Omringd door de groepsruimte en gekoppeld aan het speellokaal. Door deze opzet zijn er nauwelijks gangen in de school en is bijna alle verkeersruimte multifunctioneel te gebruiken. Een flexibele wand maakt het mogelijk om van het speellokaal en de aula één grote ruimte te maken.

Iedere groepsruimte heeft een eigen leerpleintje tussen de groep en de centrale ruimte. Deze leerpleintjes vormen de overgang van de eigen groep en het geheel. Zij bieden plaats aan tal van onderwijsactiviteiten buiten de groep en hebben zodoende veel betekenis binnen het onderwijsconcept. Met grote schuifdeuren staan de leerpleintjes in verbinding met de groepen.

Ook de speelhal/BSO ruimte ligt, met een zelfde schuifdeur en pleintje, aan de centrale ruimte en maakt zo integraal onderdeel uit van het totaal. Hiermee wordt uiting gegeven aan het belang van een doorlopende ontwikkelingslijn van het kind en van de integrale benadering van onderwijs en kinderopvang binnen een gebouw. Daarnaast worden, conform de IKC-gedachte, veel ruimtes dubbel gebruikt door de school en kinderopvang.

Het IKC is ‘een nul op de meter’ gebouw. Het heeft een zeer goede isolatie, zonnepanelen, een warmtepomp en andere duurzame oplossingen en kan daarmee in haar eigen energie en warmte voorzien.

De buitenruimte van het IKC is groen en open van karakter en openbaar toegankelijk. Het terrein is opnieuw ingericht met speeltoestellen, extra parkeerplaatsen en een kiss & ride zone aan de Moerbeigaarde.

Jaar: 2022
Locatie: Zoetermeer
Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer
Oppervlakte: 1575