IKC Meester Verwers

onderwijs

Een integraal ontwerp voor Montessori onderwijs met 'nul op de meter'

Het Integraal Kind Centrum Meester Verwers biedt een nieuw en zeer duurzaam onderkomen aan basisschool Meester Verwers voor Montessori onderwijs, een speelhal/BSO ruimte voor Kern Kinderopvang en ruimte voor Meerpunt, de Zoetermeerse netwerkorganisatie voor jeugd en gezin. In het ontwerp is rekening gehouden met een toekomstige uitbreiding van Kern Kinderopvang tot een volwaardig kinderdagverblijf.

Het IKC is gelegen op de plek van de voormalige basisschool op een niet al te grote kavel en wordt enerzijds ontsloten via het woonerf de Moerbeigaarde en anderzijds door een fietspad dat langs de kavel loopt. Om zoveel mogelijk ruimte te geven aan de omliggende bebouwing en zoveel mogelijk kwaliteit te kunnen generen uit het beschikbare budget is het ontwerp zo compact mogelijk vormgegeven. Het bouwvolume bestaat hoofdzakelijk uit 2 lagen. De uitbreiding zal uit een laag bestaan.

Gezien de nabijheid en variatie van de omliggende bebouwing kent het ontwerp een ingetogen architectuur. Met enkele accenten in de volumeopbouw en in de materiaalkeuze wordt het plan leesbaar en ontstaat er een vanzelfsprekende en aantrekkelijke compositie.

De hoofdentree is duidelijk herkenbaar en bevindt zich aan de lange zijde van het plan. Hierdoor is de entree zowel vanuit de Moerbeigaarde als vanuit het fietspad makkelijk te benaderen. Tegelijkertijd kan het IKC in het midden van het gebouw betreden worden.

Hier bevindt zich de centrale ruimte van het IKC, het hart van het gebouw. Omringd door de groepsruimte en gekoppeld aan het speellokaal. Door deze opzet zijn er nauwelijks gangen in de school en is bijna alle verkeersruimte multifunctioneel te gebruiken. Een flexibele wand maakt het mogelijk om van het speellokaal en de aula één grote ruimte te maken.

Iedere groepsruimte heeft een eigen leerpleintje tussen de groep en de centrale ruimte. Deze leerpleintjes vormen de overgang van de eigen groep en het geheel. Zij bieden plaats aan tal van onderwijsactiviteiten buiten de groep en hebben zodoende veel betekenis binnen het Montessori onderwijs. Met grote schuifdeuren staan de leerpleintjes in verbinding met de groepen.

Ook de speelhal/BSO ruimte ligt, met een zelfde schuifdeur en pleintje, aan de centrale ruimte en maakt zo integraal onderdeel uit van het totaal. Daarnaast worden, conform de IKC-gedachte, veel ruimtes dubbel gebruikt door de school en kinderopvang.

Het IKC wordt ‘een nul op de meter’ gebouw. Het krijgt een zeer goede isolatie, zonnepanelen, een warmtepomp en andere duurzame oplossingen en kan daarmee in haar eigen energie en warmte voorzien.

De buitenruimte van het IKC is groen en open van karakter en openbaar toegankelijk. Er zal een nieuwe inrichting komen voor het parkeren en een kiss & ride zone aan de Moerbeigaarde.

Jaar: 2020
Locatie: Zoetermeer
Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer
Oppervlakte: 1575