IKC de Piramide, Zoetermeer

onderwijs

Een inspirerende leeromgeving voor 0 tot 13 jaar

Het Integraal Kindcentrum de Piramide is een compleet geïntegreerde huisvesting van een basisschool van veertien klassen met een kinderdagverblijf van drie groepen, een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang. De school heeft ook vier Leonardo-groepen. Het streven om basisonderwijs en kinderopvang ruimtelijk volledig in elkaar te verweven is in dit project zeer goed geslaagd. Het kind van 0 tot 13 jaar staat centraal en kan moeiteloos zijn weg vinden in dit kindvriendelijk gebouw.

Omdat we ook de opdracht hadden om het programma van eisen op te stellen zijn we er in geslaagd alle gewenste activiteiten te combineren met een optimaal ruimtegebruik. We hebben samen met de gebruikers diverse onderwijsconcepten uitvoerig bestudeerd en ontwerpend vertaald naar ruimtelijk scenario's met voorkeuren voor relaties van onderdelen. Daarna zijn er specifiek oplossingen bedacht passend bij de onderwijsvisie, zoals werkplekken op de gang en de mediatheek. Het plan kent een hoge mate van efficiëntie door programmaonderdelen te laten overlappen met extra multifunctionele ruimten als winst. Extra activiteiten voor het kind en de wijk zijn daardoor mogelijk. De buitenschoolse opvang is door dubbelgebruik volledig geïntegreerd in alle daarvoor geschikte ruimten van het gebouw. In deze ruimten zijn kasten toegepast met een eigen kleur om spullen te kunnen opbergen. Sanitair en garderobes zijn buiten het onderwijsdomein gehouden waardoor ook verkeersruimten rust en betekenis hebben. Dit in de vorm van werkplekken voor zelfstandig werken voor de bovenbouw of extra speelplekken voor de onderbouw. Alle ruimten zijn voorzien van veel kasten met schuiflades en legplanken, laptopkasten en schuifdeuren die een zeer ruime opslagmogelijkheid in de groepsruimte geven. Hierdoor hebben de klassen meer vrije inrichtingsmogelijkheden in de klassen. Resultaat is een rustig en goed bruikbaar interieur. Goed geordend maar niet saai.

Transparantheid en slim gebruik van daglicht maken het gebouw tot een inspirerende leeromgeving voor het kind en werkomgeving voor de leerkrachten/begeleiders. Het interieur is ruimtelijk en uitnodigend terwijl elke vierkante meter een functionele betekenis heeft. Met kleuren zijn verschillende domeinen herkenbaar gemaakt en is er een levendige sfeer ontstaan naast rust en orde.

Het tweelaagse gebouw kent een geleding waardoor er een volumeopbouw ontstaat die qua schaal en materiaalgebruik pasen in de omgeving. Het gevelbeeld is opgebouwd uit een levendige compositie van smalle verticale gevelopeningen in lichtgenuanceerd metselwerk die ook als horizontale zonwering betekenis heeft. Een ingetogen beeld maar rijk van sculptuur en textuur is het resultaat. De materiaal keuze zowel binnen als buiten is zorgvuldig afgestemd in relatie tot onderhoud en beheer. Het gebouw is aan de buitenzijde nagenoeg onderhoudsvrij.

Bij dit project is gekozen voor een UAV GC contract ofwel de Engineer en Build-methode voor de aannemer. Als architect hebben we een zorgvuldig voorlopig ontwerp plus (VO+) uitgewerkt wat een combinatie was van maximale invloed op afwerkingsniveau en maximale keuzevrijheid voor de aannemer om het te engineeren, passend bij zijn bouwmethode. Dit plan is wat ons betreft een voorbeeldproject hoe een coöperatieve houding met de aannemer en de gebruikers tijdens het ontwerp en bouwproces leidt tot een schitterend resultaat.

Het gebouw heeft een gemiddelde GPR score van 7 en 8 voor energie. Door een WKO-installatie, gebalanceerde ventilatie en koeling samen met vele andere maatregelen valt het gebouw in Frisse School klasse B.

projectdocumentatie pdf

Jaar: 2011 - 2014
Locatie: Zoetermeer
Ontwerpteam: Rinus Roovers, Kobbe Nouwens
Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer
Oppervlakte: 2900 m2
Bouwsom: € €3,3 miljoen