IKC Klimboom

onderwijs

genomineerd voor de Gemma Smid Architectuurprijs 2018

In een kort tijdsbestek hebben we een aansprekend Total Engineering Ontwerp kunnen realiseren voor een nieuw Integraal Kindcentrum aan de Nesciohove te Zoetermeer.

Met veel inzet en enthousiasme van alle betrokkenen is het ons gelukt om binnen een zogenaamde ‘snelkookpan’ planning een plan te ontwerpen waarin gebruikers en opdrachtgevers hun wensen en visie in herkennen.

De planning was kort, het budget zeer strak en het gewenste programma van eisen erg ambitieus.

Het ontwerp omvat 10 groepen basisonderwijs van de Daltonschool A.M.G. Schmidt en 4 groepen Kinderdagverblijf van Junis Kinderopvang. Daarnaast heeft Meerpunt, het Zoetermeerse Centrum voor Jeugd en gezin, een plek in het gebouw gekregen.

Door intensieve wekelijkse ontwerpsessies met de stuurgroep en gebruikers hebben we een basisontwerp gemaakt met een uitgebreide lijst van optionele keuzes. Vanaf een pakket passend bij het budget zijn er bewuste keuzes gemaakt op het functionele vlak, over prestatie-eisen voor gebouw, installaties en de verschijningsvorm. Er is een boeiend ontwerp ontstaan met optimale verhoudingen en ruimte voor de gewenste relaties binnen de IKC-gedachte en specifiek passend bij het Daltononderwijs. Het budget is bewust bijgesteld, de planning is gehaald en de bruto/netto verhouding is met een factor van 1,28 zeer efficiënt.

Het ontwerp kreeg de complimenten van welstand met de woorden “bovengemiddeld” mooi. Het interieur is ruimtelijk en spannend met een natuurlijk materiaal- en kleurgebruik passend bij de belevingswereld van het kind.

Centraal in het ontwerp bevindt zich de gemeenschappelijke aula overgaand in de Daltonruimten. Alle groepsruimten, van zowel de school als het kinderdagverblijf, zijn gelegen aan deze gezamenlijke binnenruimte. Hierdoor ontstaat  één doorlopende gebruiksvriendelijke gezamenlijke ruimte zonder gangen waar tal van activiteiten buiten de groepsruimte ontplooit kunnen worden. Een royale tribune trap zorgt er voor dat deze ruimte in verbinding staat met de mediatheek op de verdieping. Tegenover de tribune trap, aan de ander kant van de aula, bevindt zich het speellokaal. Deze is 60 cm verhoogt en vormt zo, wanneer de panelenwand geopend is, een prachtig podium voor het hele IKC.

Het gehele binnengebied wordt overdekt door een schuin oplopend dak. Dit benadrukt de verbinding van de verdieping en de begane grond en er ontstaat hier in combinatie met de gestaffelde opbouw van de groepsruimten een ruimtelijke feest.

 

onze partners in het Total Engineering Team zijn;

constructeur; IMd raadgevend Ingenieurs te Rotterdam

W&E advies, bouwfysica en brandpreventie; Nelissen ingenieursbureau b.v. te Eindhoven


Jaar: 2018
Locatie: Zoetermeer
Ontwerpteam: Kobbe Nouwens, Rinus Roovers
Opdrachtgever: gemeente Zoetermeer
Oppervlakte: 1800 m2