IKC de Tjalk, Zoetermeer

onderwijs  | transformatie  | renovatie

Transformatie van basisschool tot volwaardig Integraal Kindcentrum

De bestaande basisschool wordt uitgebreid en gelijktijdig omgevormd tot een volwaardig Integraal Kindcentrum. Het schoolgebouw bevat nu de huisvesting van acht groepen en een gymlokaal. Met de uitbreiding worden er zes groepen basisschool en zes groepen kinderdagverblijf toegevoegd. Het centrale hart wordt getransformeerd passend bij de nieuwe bestemming en aansluitend bij de nieuwe hoofdentree.

Het gebouw moet een Integraal Kindcentrum gaan worden met een organisatorische aanpak voor een doorgaande leerlijn voor het kind. Een ideale leeromgeving van 0 tot 13 jaar met een eenduidige pedagogische aanpak en visie.

In ons plan behouden we zoveel mogelijk van de bestaande structuur van de school en creëren we de uitbreiding rondom een centraal hart van gezamenlijke functies zoals het speellokaal en de aula.

Er ontstaat een logische opbouw in de ordening van groepsruimten voor de verschillende leeftijden.

Er komt geen fysieke scheiding maar wel specifieke overgangsgebieden tussen school en KDV met nagenoeg alleen maar effectieve speel- en leergebieden zonder gangen.

De buitenruimten worden wel opgedeeld naar KDV, onderbouw en bovenbouw zodat er een natuurlijke scheiding is per leeftijdscategorie.
De aanwezige gymzaal is nog in een goede staat en blijft gehandhaafd in de huidige situatie.
Jaar: 2013 - 2015
Locatie: Zoetermeer
Ontwerpteam: Rinus Roovers, Kobbe Nouwens
Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer
Oppervlakte: 1090 m2 uitbreiding, (incl. centraal hart1760 m2)
Bouwsom: € ca. 1 miljoen