Basisschool Het Kompas, Barendrecht

onderwijs

Een compact gebouw met ideale leeromgeving

De nieuwe basisschool Het Kompas met veertien groepen vervangt een kleiner en verouderd schoolgebouw op dezelfde plek. Het gelede volume is zorgvuldig in de woonwijk ingepast. Vanuit de hoofdentree bieden de hoge aula en het aansluitende speellokaal ruimte aan gezamenlijke activiteiten, ook buiten de schooluren, zoals aan de buitenschoolse opvang. Er is rust in het interieur met werkplekken aan de gang, grenzend aan de groepsruimten met ruimte voor diverse onderwijsvormen. Naast energiezuinigheid is er veel aandacht gegeven aan een prettig binnenklimaat, inclusief koeling, een goede akoestiek en ruime daglichttoetreding. De kinderen zijn erg te spreken over de sfeer van het gebouw.

Jaar: 2008 - 2011
Locatie: Barendrecht
Ontwerpteam: Wim Smits, Rinus Roovers, Kobbe Nouwens, Ed Tromp
Interieur: Jeroen Warnaar
Opdrachtgever: Vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk
Oppervlakte: 2010 m2 bvo
Bouwsom: € 2 miljoen
Auteursrecht: Rinus Roovers Architect + Spring architecten