Basisschool An Noer, Alphen aan den Rijn

onderwijs

De identiteit van het onderwijs een plek geven

Na enig politiek beraad is besloten dat de aanvankelijke opgave, een MFA en een evenemententerrein, wordt teruggebracht naar de bouw van de islamitische basisschool An Noer, een gymzaal van Sportspectrum en een groen buurtplein. Omdat het bouwvolume hierdoor aanzienlijk kleiner is geworden, is gekozen voor een concept van een op zichzelf staand compact en paviljoenachtig gebouw van twee bouwlagen in een groen park. Het ontwerp heeft de vorm van een plectrum en is alzijdig georiënteerd met zachte overstekende rondingen op de hoeken. De buitenruimte van de school is onderdeel van het buurtplein en krijgt een openbaar karakter. Doordat er meer groen wordt behouden - de locatie kenmerkt zich door de aanwezigheid van grote volwassen bomen - wordt het buurtplein parkachtig ingericht. Het terrein wordt vormgegeven met verhoogde parkranden in boogvorm waardoor er een ruimtelijk samenhangend geheel ontstaat tussen gebouw en plein. Een groendak vormt de vijfde gevel voor de omliggende hoge flats.

De school bestaat uit vijftien groepen en is uitbreidbaar met vier groepen per verdieping. De gymzaal is volledig afzonderlijk afsluitbaar en dus ook apart verhuurbaar. Het ontwerp is door deze basisopzet flexibel en multifunctioneel. In het hart van het gebouw bevindt zich een centraal gelegen aula met tribunetrap, gecombineerd met een speellokaal. Boven het speellokaal bevindt zich, grenzend aan de aula, een gebedsruimte voorzien van een glaswand met abstracte motieven refererend aan de islamitische architectuur. Aan weerszijde van de aula zijn alle groepsruimten ondergebracht. Met heldere zichtlijnen vanuit de aula en vanaf de hoofdentree en nevenentrees is een overzichtelijk gebouw gecreëerd. Bovendien ontstaat hierdoor met behulp van daglicht via dakramen een prachtige ruimtelijkheid in het centrale hart.

Het paviljoenachtige karakter van het gebouw wordt versterkt doordat de gevel is opgebouwd uit verschillende horizontale open en gesloten lagen. Alle hoeken en inspringende delen bestaan uit verlopende overstekken waardoor een grote mate van plasticiteit en dynamiek ontstaat. Op de ronde hoeken komen de entrees. Het gebouw oogt dynamisch en alzijdig. Ook na de uitbreiding op de verdieping blijft de architectuur passend binnen het concept. Het ontwerp houdt dus sterk rekening met uitbreidbaarheid in de toekomst.

De vormgeving van het buurtplein sluit nauw aan bij de plasticiteit van het gebouw.
Met gebogen verhoogde randen wordt het plein gevormd voorzien van verschillende toegangen vanuit de omgeving. Met dezelfde middelen worden ook een aparte fietsenstalling en sportveld in het plan opgenomen om de rust en eenheid van het terreinontwerp te behouden. Een integraal ontwerp voor gebouw en omgeving is het resultaat.

foto's: René de Wit

Jaar: 2014-2017
Locatie: Alphen aan den Rijn
Ontwerpteam: Kobbe Nouwens, Rinus Roovers
Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den Rijn
Oppervlakte: 2480m2
Auteursrecht: Nouwens Roovers Architectuur