IKC De Samenstroom, Gemert

onderwijs

Een veelzijdig, flexibel en multifunctioneel onderwijsgebouw

Het Integraal Kindcentrum de Samenstroom bestaat uit de Michaelschool met vijftien klassen van Zicht Primair Onderwijs en een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang van Fides Kinderopvang. Het ontwerpproces is behoorlijk complex geweest door het aanvankelijke zeer uitvoerige programma inclusief een Ahoed en zorgwoningen. Na vele modellen en financiële afwegingen bleef uiteindelijk het Integraal Kindcentrum over.

Het gebouw is een losstaand bouwwerk binnen een groene kamer van bestaande bomen nabij een bestaande sporthal. Het ontwerp oogt ingetogen maar is ook prikkelend door opvallend metselwerk en subtiele kleuraccenten in de gevel. Daardoor schemert het gebouw tussen de bestaande bomen. De stammen daarvan zijn hoog opgesnoeid om het gebouw zichtbaar te laten zijn voor de buurt. De hoofdentree vormt een markant en uitnodigend beeld en is gericht naar de wijk.

De vertaling van het onderwijsconcept is een zoektocht geweest naar een ruimtelijk scenario passend bij de specifieke wensen van de gebruikers en de behoefte om het ook een wijkfunctie te laten zijn. Flexibiliteit en multifunctionaliteit in combinatie met specifieke behoefte aan diverse onderwijsruimten waren de leidende motieven in het ontwerp. Een grote aula met tribunetrap, te combineren met een speellokaal, vormt het functioneel en ruimtelijk hart van de school. Aan weerszijden van deze centrale ruimte bevinden zich de groepsruimten van de school en kinderopvang. Ook de personeelsruimte, gezamenlijke keuken, mediatheek etc., grenzen aan de aula.

De opzet van het ontwerp is eenvoudig met heldere looplijnen en handige functionele relaties. Door de extra verwerkingsruimten tussen twee groepen is het ontwerp onderwijskundig zeer multifunctioneel en flexibel bruikbaar. Alle ruimten zijn voorzien van veel kasten die dankzij schuiflades, legplanken, laptopkasten en schuifdeuren een zeer ruime opslagmogelijkheid bieden. Dit vergroot de vrije inrichtingsmogelijkheden in de klassen en geeft ook een rustig en praktisch bruikbaar interieur. Goed geordend, maar niet saai.

De ruimtelijkheid is optimaal door slim gebruik van daglicht, transparantie en uitzicht. Hierdoor worden de rust en concentratie niet verstoord maar wordt de visuele aantrekkelijkheid wel versterkt. Door subtiele kleuraccenten ontstaat ook levendigheid, oriëntatie en herkenning. De geluidsisolatie en akoestische maatregelen zijn met zorg bedacht en daardoor scoort het gebouw in het binnenklimaat heel goed. Een prettig leef- en leerklimaat voor kind en leerkracht/begeleider.

Inspelend op deze specifieke situatie hebben we ook het schoolterrein ontworpen, met een apart deel voor de kinderopvang. Naast een ruim verhard speelterrein onderverdeeld naar de diverse leeftijdsgroepen die elkaar ook onder lestijden niet storen, is er ook een onverhard en openbaar speelterrein gecreëerd onder de bomen. Hier is er ruimte voor 'natuurlijk spelen' en heeft een voor de school dierbare sculptuur dat op de vorige locatie stond een plek gekregen.

Het ontwerp is na intensief overleg met alle gebruikers en opdrachtgever tot stand gekomen. Vaak doorvragen en denken vanuit gebruik en gedrag van de gebruikers is belangrijk geweest bij deze opgave. Het is ons gelukt een volledige vertaling van alle wensen te vatten in een architectonisch resultaat, waar niet alleen wij maar ook de gebruikers uiterst tevreden mee zijn. Het gebouw heeft een gemiddelde GPR score van 7 en 8 voor energie. Het gebouw valt in Frisse School klasse B.

Jaar: 2011 - 2014
Locatie: Gemert
Ontwerpteam: Rinus Roovers, Kobbe Nouwens
Opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel
Oppervlakte: 2650m2
Bouwsom: € ca. 2,7 miljoen
Auteursrecht: ontwerp Nouwens Roovers Architectuur, Uitwerking in samenwerking met Rothuizen architecten