transformatie

Nadruk op aanwezig kwaliteiten

Bij transformatie, hergebruik en herstructurering gaat het om ingrepen in de bestaande structuur van een wijk of gebouw met als doel weer te voldoen aan de actuele behoefte. Daarbij kan het gaan om het vitaliseren van de bestaande functie of het herbestemmen in een nieuwe functie. Het is dus meer dan alleen opfrissen en vernieuwen. Nouwens Roovers Architectuur zoekt daarbij naar een duidelijke meerwaarde om te komen tot een plan met eigenheid en karakter.

Bij transformatie spreken we over een bestaande wijk, gebouw of gebouwcomplex dat niet meer voldoet aan de verwachtingen in bijvoorbeeld gebruik, bestemming of technische staat. Wij hebben ruime ervaring met ontwerpen binnen een vaak binnenstedelijke context waarbij specifieke omgevingsaspecten een belangrijke rol spelen. Denk aan het aansluiten op de structuur van en het verwijzen naar historische elementen of componenten uit de omgeving. In zo’n situatie maken we altijd gebruik van kwaliteiten die al aanwezig zijn op de plek of in het pand. Het karakter van de bestaande context is vaak een pluspunt en daarmee een zeer waardevol gegeven voor de beleving van het gebouw of gebied.