Renovatie Kroevenflats, Roosendaal

woningbouw  | transformatie  | renovatie

Een nieuw leven voor bestaande bouw

Na een uitgebreide voorstudie naar de mogelijkheden voor fundamentele verbeteringen zijn we gestart om eens per jaar een van de Kroevenflats grondig te renoveren. Om de monotonie te doorbreken gaven we elke flat een eigen beeld. Dit realiseerden we met name door de volledig vernieuwde entrees met een spannende sprekende vorm die sociale veiligheid en comfort uitstralen. Zo begint het woongenot al bij de entree. Uitgangspunt was dat de bewoners de flats niet hoefden te verlaten. Compleet nieuwe geïsoleerde gevels, sanitair, keukens, en installaties zijn per flat op een zorgvuldige wijze hoogwaardig verbeterd. De ontsluiting van de bergingen voldoet aan het politiekeurmerk Veilig wonen. Er is een differentiatie in uitvoeringsniveau en prijs geweest. Op het gebied van duurzaamheid is in alle gevallen naar verbetering gezocht. Soms vergaand met o.a. bodemwarmte en balansventilatie.

Jaar: 1998-2005
Locatie: Roosendaal
Ontwerpteam: Rinus Roovers, Wessel de Jonge, Olga Federova, Yvonne van der Pluijm, Ed Tromp
Oppervlakte: 4 x 96 woningen
Auteursrecht: Spring architecten