Vogelenzanglaan, Ginneken Breda

woningbouw  | transformatie

sociale woningbouw in een aangename ambiance

Het plan voor 18 appartementen op de Maycretelocatie in het Ginneken Breda komt voort uit de eerdere planvorming op deze locatie. Vanwege veranderend beleid voelde woningcorporatie Wonen Breburg zich genoodzaakt om de woningen in het duurdere segment af te stoten en niet meer zelf te ontwikkelen. Het overgebleven appartementengebouw werd bestemd voor appartementen in de sociale sector. Middels een optimalisatieslag lukte het ons om er een appartement bij te ontwerpen en zodoende op 18 appartementen uit te komen.

Het bouwblok bevindt zich in een setting van grondgebonden woningen met een kap. De ritmiek van individuele voordeuren, voortuinen en erkers van de naburige bebouwing is in het ontwerp overgenomen. Doorgaande penanten in de voorgevel marekeren een perceelsgewijze ritme van het bouwblok. Samen met de erkers en de entrees vormen zij een karakteristiek gevelelement op straatniveau en is iedere woning op zich te herkennen binnen het geheel. De sfeer van de architectuur, passend in de omgeving, wordt gekenmerkt door ambachtelijke details binnen een eigentijds beeld.

Het parkeren wordt voor een groot deel opgelost op eigen terrein. Met een open bestrating, aanplant van bomen en gebruik van hagen voor de erfafscheiding wordt een zo groen mogelijke sfeer gemaakt voor het binnenterrein en de omliggende groenstroken.

Met dit plan willen we graag laten zien dat sociale woningbouw ook gaat over kwaliteit van wonen, verankering in de omgeving en de kracht van verzorgde uitwerking.

Jaar: 2018
Locatie: Breda
Ontwerpteam: Kobbe Nouwens, Rinus Roovers
Opdrachtgever: Wonen Breburg
Oppervlakte: 2150 m2