Renovatie Da Costaflat, Roosendaal

woningbouw  | transformatie  | renovatie

Met de renovatie van de Da Costaflat, de laatste in de reeks van de vier Kroevenflats, werd het totale project afgerond. Met leuke verbijzonderingen hebben we ook deze flat zijn eigen identiteit weten te geven. De hoofdentrees hebben een 'dramatisch' zwevend dak rustend op een natuurstenen kolom waarin de bellentableaus zijn geïntegreerd. Voor de gevels is in overleg met de leverancier van de beplating een speciale print bedacht die refereert aan de groene setting van de flats.

Jaar: 2006-2008
Locatie: Roosendaal
Ontwerpteam: Rinus Roovers, Ed tromp
Opdrachtgever: Allee Wonen Aramis
Oppervlakte: 96 woningen
Auteursrecht: Spring architecten