82 woningen aan de Noordzeestraat, Utrecht

woningbouw  | transformatie

Nieuwbouw voor de huidige bewoners van de wijk

Onder het motto Utrecht vernieuwt maken corporaties en gemeente afspraken over investeringen in de wijken. Bo-Ex is één van die corporaties, de Rivierenwijk één van die wijken. Hier maakten rond de Noordzeestraat 77 vooroorlogse woningen plaats voor nieuwbouw. Bij de 82 nieuwe merendeels eengezinswoningen ligt het stedenbouwkundig accent op tweelaagse bebouwing met kap en halfopen bouwblokken met bijzondere hoeken. Materiaal, kleurkeuze en detaillering versterken het vriendelijke karakter van de wijk.

Jaar: 2008 - 2010
Locatie: Utrecht
Ontwerpteam: Ed Tromp, Rinus Roovers, Kobbe Nouwens
Opdrachtgever: Bo-Ex '91
Oppervlakte: 10.500 m2
Auteursrecht: Rinus Roovers Architect + Spring architecten