Maycretelocatie, Breda

woningbouw  | transformatie

Eigentijdse woningen passend in de context

Het plan omvat veertien grondgebonden eengezinswoningen en achttien appartementen op de locatie van de voormalige Maycrete-woningen. Deze noodwoningen van na de Tweede Wereldoorlog zijn inmiddels gesloopt.

Het ontwerp is gebaseerd op de strokenverkaveling uit de omgeving, de bouwblokken volgen logischerwijs de bestaande rooilijnen. Ook de aanwezigheid van voortuinen en erkers bij de belendende bebouwing wordt in het ontwerp doorgezet. Zij vormen een wezenlijk onderdeel van de architectuur. De erkers vormen samen met de entrees een markant gevelelement op straatniveau en zorgen ervoor dat iedere woning op zich te herkennen is binnen het geheel. De sfeer van de architectuur, passend in de omgeving, wordt gekenmerkt door ambachtelijke details binnen een eigentijds beeld.

Het parkeren wordt voor een groot deel opgelost op eigen terrein. Met een open bestrating, aanplant van bomen en gebruik van hagen voor de erfafscheiding wordt een zo groen mogelijke sfeer gemaakt voor het binnenterrein.

Jaar: 2011- 2018
Locatie: Ginneken, Breda
Ontwerpteam: Rinus Roovers, Kobbe Nouwens
Opdrachtgever: Wonen Breburg
Oppervlakte: 4000 m2