133 sociale woningen Oranjekwartier, Via Breda, Breda

woningbouw  | transformatie

Herstructurering voormalige bierbrouwerij in de binnenstad met allure

Als herstructureringsopgave van de Driehoefijzerslocatie maakt dit project van 133 woningen en parkeergarage deel uit van het belangrijke gebied van de spoorzone Via Breda.
Binnenstedelijk bouwen heeft de toekomst. En het Oranjekwartier is een prima voorbeeld dat dit soort projecten succesvol kunnen zijn. Het zijn vooral jonge starters die de appartementen hebben gehuurd of gekocht. We kunnen dus concluderen dat dit woningproject in een behoefte onder starters voorziet. Dat sociale huur en koop niet goedkoop en 12-in-een-dozijn hoeft te ogen bewijst Oranjekwartier. Het gebouw heeft een geheel eigentijdse uitstraling. Bij de ontwikkeling van het gebouw is rekening gehouden met de historie van de brouwerijlocatie en de monumentale panden die nu nog op de locatie staan, zoals het voormalige hoofdkantoor van de brouwerij, het brouwhuis en het ketelhuis. Een klassieke sfeer, ook voor appartementen in bereikbare huur en koop, dat was onze opdracht. De architectuur van de bestaande bebouwing vormde de aanzet. Zorgvuldig gekozen verhoudingen van kozijnen hebben een klassieke maat en ritme. Gevels worden zoals bij klassieke ontwerpen voorzien van plinten en daklijsten. Ruime entrees geven het wooncomplex op passende wijze allure.

http://www.viabreda.nl/nieuws/2010/09/22/oranjekwartier-eerste-woningproject-in-via-breda-opgeleverd 

http://www.viabreda.nl/nieuws/2010/06/22/wethouder-arbouw-overhandigt-sleutels-eerste-bewoners-via-breda-0 

Jaar: 2006 - 2009
Locatie: Breda
Ontwerpteam: Rinus Roovers, Ed Tromp, Kobbe Nouwens
Opdrachtgever: AM Wonen, Allee Wonen Singelveste
Oppervlakte: 16.580 m2
Bouwsom: € 14 miljoen
Auteursrecht: Rinus Roovers Architect + Spring architecten