Kromwijkerkade, Woerden

woningbouw  | transformatie

Revitalisatie van de doorzonwoning

Dit project van 20 sociale woningen laat zien dat met een beperkt budget zorgvuldige architectuur een plaats kan krijgen.
Het plan omvat twee stroken van tien grondgebonden rijwoningen waarbij de verouderde woningen met een te hoge energielast moesten worden vervangen. De nieuwbouw is een voortzetting van de stedenbouwkundige structuur van de wijk en de architectuur refereert aan de omliggende woningen, zij het met een moderne vertaalslag. De architectuur heeft een heldere beeldtaal, is zowel stoer als verfijnd, herkenbaar en eigentijds. De tuinmuren grenzend aan de openbare ruimte vormen een integraal onderdeel van het ontwerp. De huidige huurders met een zeer diverse culturele achtergrond keren grotendeels terug. Verschillende indelingen van de woning zijn nauwkeurig afgestemd op hun wensen. Hierbij zijn meerdere opties, ook laat in het bouwproces, mogelijk.

Jaar: 2011-2013
Locatie: Woerden
Ontwerpteam: Rinus Roovers, Kobbe Nouwens
Opdrachtgever: GroenWest
Oppervlakte: 2650