Vervangende Nieuwbouw

Met vervangende nieuwbouw naar een vitale woonomgeving

De hedendaagse opgave bestaat veelal uit het vervangen van verouderde bestaande woningen door nieuwe woningen naar de behoefte van deze tijd. Het gaat vaak om binnenstedelijke locaties waarbij woningen in diverse categorieën, huur en koop, een plek krijgen. Deze woningbouwplannen zijn soms onderdeel van een grootschalige gebiedsontwikkeling of herstructurering  maar kunnen net zo goed het resultaat zijn van een kleinschalig initiatief. Het gaat hierbij om revitalisering van de woonomgeving met plannen die passen in de context. Nouwens Roovers Architectuur heeft een ruime ervaring met dergelijke opgaven waarbij diverse woningtypes gerealiseerd zijn. Denk aan starterwoningen, sociale en vrije sector huurwoningen, vrije sector koopwoningen, appartementen en grondgebonden woningen en stadswoningen voor diverse leefstijlen.