SBWU aan de Noordzeestraat, Utrecht

woningbouw

Beschermd wonen voor een kwetsbare doelgroep

De Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht helpt mensen met een psychiatrische achtergrond om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. Deze doelstelling krijgt gestalte in een accommodatie, die een vanzelfsprekend onderdeel vormt van de nieuwe woningbouw aan de Noordzeestraat. De 28 bewoners beschikken hier over een zelfstandig appartement. De binnenhof en gemeenschappelijke ruimten bieden de mogelijkheid voor contact met anderen. Ook zijn er ruimten voor begeleidend personeel.

Jaar: 2008 - 2010
Locatie: Utrecht
Ontwerpteam: Ed Tromp, Rinus Roovers, Kobbe Nouwens
Opdrachtgever: Bo-Ex '91
Oppervlakte: 1966 m2
Auteursrecht: Rinus Roovers Architect + Spring architecten