Integraal Kindcentrum

Uitnodigend karakter bevordert de ontwikkeling van het kind

Een integraal kindcentrum schept een uitnodigende omgeving voor kinderen van 0 tot 13 jaar. In dit soort kindcentra worden onderwijs en kinderopvang aangevuld met ondersteunende activiteiten die een integrale eenheid vormen en met hun aanbod een opgaande ontwikkelingslijn voor het kind faciliteren. Het optimaliseren van de relatie tussen de drie omgevingen thuis, school en ‘de straat’ krijgt hierbij aandacht.

Zo’n integrale benadering voor organisatie en gebouw biedt veel kansen tot samenwerking. Door multifunctioneel gebruik van ruimten en het slim afstemmen van elkaars ruimtebehoefte is veel winst te behalen voor alle gebruikers. Zo kunnen er extra voorzieningen gecreëerd worden of besparingen gemaakt worden die zelfstandig niet mogelijk zijn. Nouwens Roovers architectuur heeft uitgebreide ervaring met dit type gebouw en bezit kennis en inzichten hoe men een dergelijke opgave succesvol kan maken.