Betaalbare Woningen

Betaalbare woningen zonder in te boeten aan kwaliteit

Nederland heeft een rijke traditie in bereikbare woningen voor mensen met een laag inkomen. Veel mensen hebben behoefte aan een woning binnen hun financieel bereik. Veelal starters op de woningmarkt kunnen zich met moeite de woning naar hun wensen permitteren. Nouwens Roovers Architectuur heeft veel ervaring met bereikbare woningen voor een beperkt budget waarbij niet wordt ingeboet aan uitstraling en gebruikerskwaliteit. Dit kunnen we waarmaken door gerichte en slimme keuzes te maken en door onze coöperatieve houding met aannemers en overige betrokkenen.