Huisvesting stichting Z.E.S., Ginneken, Breda

woningbouw

Kleinschalige zorgwoningen met gemeenschappelijk engagement (betrokkenheid)

Het onderkomen van Z.E.S. is gelegen op een lommerrijk binnengebied in de wijk het Ginneken in Breda. Jongvolwassenen met het syndroom van Down kunnen hier zelfstandig wonen onder begeleiding. Iedere bewoner heeft een eigen volwaardig appartement maar kan ook medebewoners ontmoeten in de gezamenlijke huiskamer met groot terras. De omringende ruimte om de woningen vormt een grote tuin en biedt geweldige kansen om gezamenlijke of individuele activiteiten te ontplooien.

Het ontwerp bestaat uit veertien appartementen van verschillende grootte en een aantal collectieve ruimten. De verkeersruimte is meer dan logistiek, ook hier is er ruimte voor ontmoeten en verblijven. In samenhang met het lommerrijke en groene karakter van het binnengebied is het gebouwtje bekleed met een houten gevel. Het interieur is voorzien van lichte kleuren en natuurlijke materialen.

Jaar: 2012
Locatie: Ginneken, Breda
Ontwerpteam: Rinus Roovers, Kobbe Nouwens
Opdrachtgever: Wonen Breburg
Oppervlakte: 1300 m2
Bouwsom: € ca. 1,3 miljoen