Renovatie Sleephelling Oeverblok, Rotterdam

renovatie

Zicht op de Kop van Zuid

Na het succesvolle renovatieproject aan het Burgemeester Hofmanplein was de toon gezet voor de verdere aanpak van het Noordereiland. Men wilde toe naar de status van beschermd stadsgezicht en hierdoor werd de renovatieopdracht meer een restauratieopdracht. Het resultaat: een blakend historisch gevelbeeld aan de Maas met uitzicht op de nieuwe ontwikkelingen op de Kop van Zuid. Het voordeel van dit project was dat het volledige bouwblok in eigendom was van de coöperatie en dus in zijn geheel kon worden aangepakt. Daardoor was het ook mogelijk om het gehele binnenterrein op een hoog niveau te vernieuwen met deels een collectief karakter.

Jaar: 1993-1995
Locatie: Noordereiland Rotterdam
Ontwerpteam: Rinus Roovers
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam
Oppervlakte: 121 woningen, 11 bedrijfsruimten
Auteursrecht: Spring architecten