Multifunctionele Accommodatie

Dankzij doordachte functies creëren we mogelijkheden

Een multifunctionele accommodatie (MFA) heeft tot doel de gemeenschapszin en sociale cohesie in een wijk te bevorderen. Dit type gebouw is een samenhangend netwerk van wijkvoorzieningen voor meerdere gebruikers van alle leeftijden. Vaak is het een combinatie van onderwijs met kinderopvang,  zorg, sport, buurthuis etc. Dit heeft tot gevolg dat de gebruikstijden van het gebouw variëren.  Van ’s morgens tot ’s avonds en in de weekenden is er activiteit. Daarom zijn multifunctionaliteit, flexibiliteit en dubbelgebruik van ruimten belangrijke begrippen in de opzet van ons ontwerp.