Basisonderwijs

Visie van basisscholen leidend bij ontwerp

Nouwens Roovers Architecten heeft een jarenlange ervaring met het ontwerpen van basisscholen, zowel voor algemeen als bijzonder onderwijs. Dit tot volle tevredenheid van betrokkenen en gebruikers. Bij opstart verdiepen we ons namelijk altijd in de specifieke visie van de school en de verwachtingen die men van het gebouw heeft. Of het nu gaat om een protestants-christelijke, rooms-katholieke of islamitische school of om speciaal onderwijs: we bedenken graag bijzondere en passende mogelijkheden. Ook realiseren we aanpassingen van bestaande schoolgebouwen, vaak in combinatie met uitbreiding en eventueel een vernieuwing van het onderwijsconcept. Zo zijn we op dit moment bezig om een aantal bestaande schoolgebouwen te transformeren naar integrale kindcentra. Het eindresultaat moet een weer optimaal functionerend geheel zijn passend bij de resterende exploitatietermijn. Daarbij hoort dus ook een energiescan van het totale gebouw met advies op het gebied van energieopwekking, bouwfysica, binnenklimaat en technisch onderhoud.

Projecten