Voortgezet Onderwijs

Schaal en maat bepalen ontwerp voortgezet onderwijs

Inleven in de specifieke vraag en visie van een school in het voortgezet onderwijs is voor ons altijd het uitgangspunt van een goed plan. Schaal en maat van de organisatie hebben immers hun weerslag op de basis van het ontwerp. Een logische routing langs de verschillende onderwijsclusters is hierbij bepalend. Mediatheek, open studielandschap en specifieke werkplekken en praktijklokalen spelen daarin een belangrijke rol. Het interieur in onze ontwerpen kenmerkt zich door zijn transparantheid en zichtlijnen. Het kent duidelijke plekken voor levendigheid en rust waar nodig: het is een onderwijsdomein voor leerlingen en leerkrachten.