Visie op Wonen

Ontwerpen naar behoeften

Nouwens Roovers Architectuur kan zich goed verplaatsen in de behoeften van de woonconsument. In onze plannen van nu spelen we in op de situatie van morgen. We kijken graag mee wat de mogelijkheden en kansen van iedere opgave zijn. Daar willen we graag ons creatief vermogen voor inzetten.

De architect zal samen met de professionele of individuele opdrachtgever gedegen kennis moeten hebben van de (lokale) woonbehoefte van de klant en de omstandigheden. Samen stellen we dan  kaders vast die het uitgangspunt vormen voor specifiek en mooi maatwerk.

De bestaande voorraad aan woningen sluit overigens niet goed aan op de actuele woonbehoeften. Zo is er een grote behoefte aan appartementen voor senioren en aan kleine comfortabele appartementen voor studenten en een- en tweepersoonshuishoudens. Ook is er veel vraag naar betaalbare woningen voor starters en in de sociale huur. De locaties en de daarbij behorende kwaliteiten zijn vaak leidend  voor de consument.

Bruikbare woningen

Onze opvatting luidt dat iedere woning een grote mate van comfort en gebruikswaarde moet bezitten. Of het nu een kleine studentenwoning, appartement of luxe villa is. Kwalitatieve basiselementen zoals een goede woonkamer met een prettige oriëntatie, een geschikte keukenopstelling, voldoende bergingsmogelijkheden en een welkome entree zijn evident. Van belang is ook een optimale relatie tussen de woning en de kwalitatief goed bruikbare buitenruimte. Daarnaast zijn voor ons de routing naar de woning, het stallen van fietsen en het parkeren van de auto wezenlijk onderdeel van de ontwerpopgave die het woongenot bepalen.

Woonvormen voor een beperkte tijd

Een deel van de woningen heeft een gemiddelde gebruiksduur van tussen de vijf en tien jaar. Vooral studenten, jongeren en een- en tweepersoonshuishoudens zijn op zoek naar een geschikte betaalbare woning die ze ook weer gemakkelijk kunnen verlaten. Deze woningen vallen grotendeels in het huursegment. Daarnaast zien we steeds meer een koperspubliek voor kleine woningen met hoogwaardige voorzieningen zoals een fraaie keuken en mooi sanitair.

Woningen met gemeenschappelijkheid

Er ontstaat steeds meer behoefte aan woningen met een collectieve component. Denk aan woonvormen waarbij bijvoorbeeld de tuin of een gemeenschappelijke ruimte worden gedeeld met meerderen. Woonvormen waarbij het sociale aspect van gelijkgestemden bij elkaar een belangrijk plaats inneemt. Of waarbij de energievoorziening of de zorgbehoefte gedeeld kan worden. In een toekomst waar eenzaamheid op de loer ligt kan dit een prima antwoord zijn op de vraag naar nieuwe woningen.

Ontwerpen voor de huidige woonbehoeften

Ooit leek het vanzelfsprekend, het gemak waarmee woningen werden ontwikkeld, gebouwd en verkocht. Die tijd lijkt nu door de economische crisis ver achter ons te liggen. De bestaande voorraad voorziet in ruime mate aan eengezinswoningen en kleine goedkope appartementen. Tegelijkertijd is er een enorme verhuisbehoefte bij verschillende woondoelgroepen. De politiek stuurt op de doorstroming van de woningmarkt. Door deze nieuwe realiteit zijn de verwachtingen van woningbouwverenigingen en ontwikkelaars continue aan bijstelling onderhevig . Nouwens Roovers Architectuur is zich zeer bewust van deze veranderingen.