Visie op Onderwijs

Een bruikbare en inspirerende leeromgeving

Licht, lucht, transparantheid en contact met buiten zijn een betekenisvol fenomeen in een onderwijsgebouw. Onze architectuur gaat over het inspirerend en bruikbaar ordenen van functies en ruimtelijke condities scheppen die tot de verbeelding spreken en passen bij de belevingswereld van het kind.

Het gebouw moet ruimte bieden om taken uit te voeren maar ook om te spelen en te bewegen. Rust creëren waar nodig en levendigheid waar gewenst. Het binnenklimaat moet voldoen aan het begrip frisse scholen met veel aandacht voor bouwfysische eigenschappen die bijdragen aan het goed functionerend gebouw. Denk hierbij aan goede akoestische maatregelen, prettige en instelbare verlichting, makkelijk te regelen verwarming en de mogelijkheid om altijd een raam open te zetten.

Ontwerpen met de oren

Alle betrokkenen worden door ons op een interactieve wijze betrokken bij het ontwerpproces. We staan bekend als goede communicator die op enthousiaste wijze de wensen en uitgangspunten vertalen naar een aansprekend ontwerp waarin de betrokkenen hun inbreng herkennen. Het ontwerp moet het resultaat zijn dat is ontstaan uit het denken vanuit gebruik en het gedrag van de doelgroep. Onze ervaring en inzichten brengen wij in bij de vele onderwijsconcepten met groepsruimten en leerpleinen.

De positie van toiletten garderobes en kasten zijn vaak bepalend voor de gewenste rust en onderlinge relaties. We hebben aandacht voor de behoefte aan grotere ruimtes voor collectief gebruik, bijvoorbeeld toneelvoorstellingen en ouderavonden en de wens van afsluitbaarheid van deelgebieden, een logische interne routing en een goede oriëntatie.

Wil de beoogde samenwerking tot méér dan de som der delen leiden, dan is het nodig om jezelf als architect open en kwetsbaar op te stellen. Je moet bereid zijn om een deel van je autonomie ten behoeve van het grotere geheel prijs te geven. Juist deze gezonde spanning kan leiden tot een onverwacht ontwerp.

Multifunctionaliteit en flexibiliteit: belangrijke begrippen

Multifunctionaliteit, flexibiliteit en dubbelgebruik zijn een vanzelfsprekendheid geworden. Meerdere gebruikers delen ruimten en maken gebruik van elkaars voorzieningen. Door het interieur vergaand te ontwerpen met veel opbergruimte en flexibele wanden, creëren we bruikbare plattegronden die op diverse wijze indeelbaar zijn of eenvoudig getransformeerd kunnen worden voor verschillende doeleinden. Ieder ontwerp is zo opgezet dat verandering in functionaliteit in relatie tot toekomstige ontwikkelingen moeiteloos opgevangen kunnen worden. We houden rekening met eventuele groei of krimp van een gebouw. Een gebouw moet zich gemakkelijk kunnen aanpassen in de tijd naar voortschrijdend inzicht.

Frisse school, duurzaam en onderhoudsvriendelijk

Al in een vroeg stadium houden we rekening met bouwkundige, installatietechnische en ruimtelijke afwegingen ten gunste van het binnenklimaat. Voorbeelden daarvan zijn goede isolatie, veel daglicht, extra plafondhoogte voor voldoende luchtcirculatie en voldoende te openen ramen en bovenlichten. Al onze scholen voldoen aan Frisse scholen klasse B of hoger. Daarnaast krijgen ook ander aspecten die van invloed kunnen zijn op het binnenklimaat bij ons de nodige aandacht, zoals het voorkomen van stofophoping en allergieën. Doel is een optimaal onderwijsgebouw in relatie met de beschikbare budgetten en lage exploitatiekosten. In samenwerking met adviseurs richten wij ons dan ook op 'bewezen' en 'te bevatten' maatregelen. Wij ontwerpen altijd met onderhoudsvriendelijke materialen. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat deze een duurzaam beeld oplevert waarbij de architectuur over een lange periode zijn zeggingskracht blijft behouden.

Ontwerpen binnen budget

We bundelen al onze creativiteit, kennis en expertise om voor iedere opgave het maximale resultaat te behalen binnen de gestelde budgettaire kaders. In dit proces ligt dan ook de verantwoordelijkheid bij de architect om de opdrachtgever en gebruikers reëel te adviseren over wat ze aan kwaliteit mogen verwachten en hen desnoods op de grenzen van het haalbare te wijzen.