Visie op Hergebruik & Herstructurering

Aanwezige kwaliteiten benadrukken

Nouwens Roovers Architectuur heeft veel ervaring met het ontwerpen binnen een vaak binnenstedelijke context waarbij specifieke omgevingsaspecten een belangrijke rol innemen binnen het ontwerp. Het gaat hier bijvoorbeeld om het aansluiten op de structuur van en of het verwijzen naar historische elementen of componenten uit de omgeving. We maken in een dergelijke situatie altijd een zorgvuldige analyse van bestaande kwaliteiten van de buurt of in het pand.

Een goede inventarisatie met een kwaliteitsscan van de structuur of drager geeft inzicht in de ruimtelijke mogelijkheden. Het programma van eisen wordt vergeleken met de mogelijkheden en onmogelijkheden van de locatie of het gebouw, waarbij investeringskosten en toekomstwaarde belangrijke toetscriteria zijn.

In onze architectuur willen wij bestaande kwaliteiten versterken of aanvullen met innovatieve  ingrepen passend bij de verwachtingen voor de toekomst.

Nieuwe behoeftes voor bestaande gebouwen

De bestaande voorraad aan gebouwen moet meer gaan aansluiten op de huidige behoeften als ze marktwaarde willen behouden. Architecten kunnen een rol spelen bij het aanpassen naar de wensen van nu. Naast bouwtechnische verbeteringen zoals het isoleren van de bestaande voorraad en de opwaardering van sanitair en techniek gaat het ook vaak om de vormgeving  en uitstraling die moeten passen bij de nieuwe bestemming. Wij kunnen op integrale en creatieve wijze adviseren bij het herbruikbaar maken van het bestaande.

Onze ervaring met herstructurering, transformatie en hergebruik

Aardig wat projecten van onze hand zijn gerealiseerd binnen een herstructureringsopgave. Geregeld gaat het om vervangende nieuwbouw waarbij is voortgeborduurd op de kenmerken van de locatie.

Daarnaast hebben wij de nodige ervaring met het aanpassen van bestaande schoolgebouwen, vaak in combinatie met een uitbreiding al dan niet gepaard met een vernieuwing van het onderwijsconcept.