Visie op Duurzaam Bouwen

Van energienemer naar energiegever

Architectuur, onderdeel van onze gebouwde omgeving, gaat ook over de vraag hoe we willen omgaan met onze aarde, nu en in de toekomst. Gebouwen zijn nu een ballast voor het milieu. Zij gebruiken energie en grondstoffen. Het kan niet anders dan dat dit gaat veranderen. We staan aan de vooravond van een transitie van milieubelastende bebouwing naar een energieopwekkende bebouwing in evenwicht met de natuur. Dit zal niet van de ene op de andere dag plaatsvinden maar met kleine stapjes gepaard gaan. Wij als architect ambiëren een betekenisvolle, en wellicht een aanmoedigende maar ook nuchtere, rol te kunnen vervullen in de vooruitgang naar een duurzame wereld.

Nouwens Roovers Architectuur besteedt veel aandacht aan woningen met een duurzaam en energiezuinig karakter waarbij de energiebewuste consument ook nauwlettend naar zijn energierekening kan kijken. Onze onderwijsgebouwen worden allemaal conform de norm Frisse scholen gebouwd met daarnaast veel aandacht voor beheer en onderhoud.

Implementeren van kennis

In samenwerking met adviseurs en opdrachtgevers wordt vanaf de eerste schets gezocht naar de mogelijkheden voor een duurzaam gebouw. Hoe duurzaam een gebouw kan worden hangt af van vele factoren zoals budget en ambitie. Inmiddels is er een grote hoeveelheid kennis voorhanden die zich iedere dag verder ontwikkeld en wat tot nieuwe bevindingen kan leiden. Het op de juiste wijze implementeren van de actuele kennis is naar ons inziens de belangrijkste aanzet tot een optimaal gebouw. Nouwens Roovers Architectuur verricht daarom een continue en dynamisch onderzoek naar alle aspecten van duurzaam bouwen en Frisse scholen met logica en nuchterheid als leitmotif.

Bewezen maatregelen

Doel is een optimaal duurzaam gebouw in relatie met de beschikbare budgetten en lage exploitatiekosten. In samenwerking met adviseurs richten wij ons dan ook op ‘bewezen’ en of ‘te bevatten’ maatregelen. Zo weten we aan de vooropgestelde verwachting van gebruikers en opdrachtgevers te voldoen.

Inzichten veranderen

Ontwerpen is altijd nadenken over de toekomst. Voor ons is duurzaamheid dan ook adequaat inspelen op het ongewisse van de toekomst. Men weet nu niet wat voor installatietechniek over tien, twintig jaar gangbaar is. Wel weten we dat een nu gebouwd ontwerp er dan nog staat en moet functioneren. Met deze gedachten in ons achterhoofd streven wij naar een gebouw dat optimale duurzame fysieke eigenschappen kent én geschikt is om te allen tijde in de beste installaties te voorzien. De duurzaamheid van het fysieke gebouw is behoorlijk meetbaar en voorspelbaar indien een gebouw ontworpen wordt op basis van historische kennis en bij toepassing van materialen en detaillering met bewezen kwaliteit.