Visie op Architectuur

Verbinden van mensen, gebouwen en omgeving

Nouwens Roovers Architectuur streeft naar een architectuur die dienstbaar is en erkenning krijgt, die bijdraagt aan positieve maatschappelijke waarden en betekenis geeft aan het begrip duurzaamheid. Een architectuur gekenmerkt door zorgvuldigheid in alle opzichten is ontstaan uit een sterke programmatische en functionele ordening. Aspecten als licht, ruimte, kleur, materiaal en textuur zijn daarbij vanzelfsprekend. Met gevoel voor compositie en oog voor detail, zodanig  dat verschijningsvorm en materialisatie hun waarde weten te behouden.

Met een hedendaagse vormentaal, verfrissend en scherp verbeeld, willen we gebouwen ontwerpen die verwondering oproepen en herkenbaarheid uitdragen. Projecten met een eigentijdse uitstraling met aandacht voor ambachtelijke waarde.

Architectuur passend in de context, voortbordurend of inspelend op het karakter van de omgeving, waarbij de kwaliteiten van de locatie optimaal benut worden. Architectuur is het scheppen van ruimte en het creëren van mogelijkheden voor wonen, werken, leren, ontmoeten en ontspannen.