Visie op Architectuur

Verbinden van mensen, gebouwen en omgeving

Nouwens Roovers Architectuur streeft naar een architectuur die dienstbaar is en erkenning krijgt, die bijdraagt aan positieve maatschappelijke waarden en betekenis geeft aan het begrip duurzaamheid. Een architectuur gekenmerkt door zorgvuldigheid in alle opzichten is ontstaan uit een sterke programmatische en functionele ordening. Aspecten als licht, ruimte, kleur, materiaal en textuur zijn daarbij vanzelfsprekend. Met gevoel voor compositie en oog voor detail, zodanig  dat verschijningsvorm en materialisatie hun waarde weten te behouden.

Met een hedendaagse vormentaal, verfrissend en scherp verbeeld, willen we gebouwen ontwerpen die verwondering oproepen en herkenbaarheid uitdragen. Projecten met een eigentijdse uitstraling met aandacht voor ambachtelijke waarde.

Architectuur passend in de context, voortbordurend of inspelend op het karakter van de omgeving, waarbij de kwaliteiten van de locatie optimaal benut worden. Architectuur is het scheppen van ruimte en het creëren van mogelijkheden voor wonen, werken, leren, ontmoeten en ontspannen.

Gebouwen communiceren de eigenheid en het unieke karakter van de opdrachtgever en gebruikers. Nouwens Roovers Architectuur gaat bij het ontwerpen van gebouwen daarom nooit voor ‘het eigen kunstwerk’. De beste plannen ontstaan in gezamenlijkheid. Onze ambitie is om gebouwen te maken die, ook met een beperkt budget, boven de standaard uitstijgen. Ons doel is om projecten te realiseren die beginnen bij de mens en waarbij de gebruikers en opdrachtgevers hun inbreng in herkennen. Bruikbare gebouwen, sfeervol, aanraakbaar en vanzelfsprekend. Daarom zijn wij bereid om een deel van onze autonomie prijs te geven ten behoeve van het groter geheel.