Wonigen 'de Hendric' opgeleverd

De eerste wonigen in het appartementegebouw 'de Hendric' zijn opgeleverd.

Het omringende terrein en spoorlandschap volgen nog.

nb 02 627x417