De Hendric, Drie Hoefijzers Noord Breda

woningbouw

Een solitaire schakel binnen de Drie Hoefijzers Noord

De Hendric is gesitueerd op een markante plek binnen de ontwikkelingen rondom het station Breda. Gelegen aan het Faamplein, op de kruising van de Stationslaan/Liniestraat en de Terheijdenstraat en grenzend aan het spoor vormt het plan het afsluitende (super)bouwblok van de gehele ontwikkeling Drie Hoefijzers Noord tussen het spoor en het Liniekwartier.

Het plan is gebaseerd op de stedenbouwkundige randvoorwaarden en de hierbij behorende ruimtelijke enveloppe zoals deze door de gemeente Breda en AM zijn vastgelegd. Het vormt de overgang tussen de hoogbouw van het Stationsgebied en de laagbouw van de grondgebonden woningen van de Drie Hoefijzers Noord. Het plan bestaat uit een U-vormig volume, oplopend van 20m hoogte aan de oostzijde tot 32 meter hoogte aan de westzijde (Terheijdenstraat). Hier vormt het een kloek gebaar aansluitend bij de grootschaligheid van de projecten aan de Stationslaan rondom het stationsgebouw (OV Terminal).

Het plan bestaat uit 124 appartementen, commercieel verhuurbare ruimte in de plint, een collectieve fietsenstalling, een collectieve woonkamer en een parkeerkelder die ook in de parkeerbehoefte voorziet van het naastgelegen ‘puntgebouw’. Alle appartementen worden ontsloten door een galerijontsluiting met twee liften/trappenhuizen.

Het volume heeft een aantal schuin weglopende gevellijnen waarmee het gebouw een bepaalde autonomie verkrijgt en tevens de relatie tussen het Faamplein en het spoorlandschap wordt benadrukt.

Met één materiaalkeuze (één soort metselwerk), zijn voor de diverse kanten van het plan een aantal verschillende gevelprincipes toegepast. Zo wordt de grootschaligheid van het plan opgedeeld en kent het een genuanceerde variatie binnen een samenhangend geheel.

Door het variëren van de neggediepte ontstaat in het hoogste deel van het plan (westzijde) een klassieke ordening van plint, middenbouw en een kroon. In het laagste gedeelte van het plan (oostzijde) loopt het volume toe in twee punten. Hier is de gevel opgebouwd uit architectonische betonbanden met verspringende metselwerk penanten. De verschillende thema’s zijn naast elkaar zichtbaar aan de Stationslaan hierdoor sluit het plan ook aan bij het perceelsgewijze karakter van de overige bebouwing van Drie Hoefijzers Noord aan de Stationslaan.

Een deel van de hekwerken zijn voorzien van een motief van bierflesjes, verwijzend naar de historie van de plek. Ooit stonden hier duizenden kratjes opgeslagen van de voormalige bierbrouwerij De Drie Hoefijzers.

Aan de spoorzijde bevinden zich serres om een dove gevel te realiseren.

In het plan is veel aandacht besteedt aan een goede relatie tussen gebouw en openbaar gebied. Zo is bijna overal een dichte gevelplint voorkomen. Zo zijn bijvoorbeeld aan de spoorzijde enkele woningen voorzien van een extra hoge woonkamer, door hier de vloer te verlagen is er geen dichte plint ontstaan. Ook is de collectieve woonkamer opgenomen in de plint, grenzend aan het spoorlandschap. Aan de Terheijdenstraat bevindt zich een collectieve fietsenstalling in de plint, die tevens doorzicht geeft vanuit het binnengebied, het zogenaamde Grand Court. De hoofdentrees zijn dubbel hoge ruimtes en zijn goed herkenbaar in de gevel en geven ook een doorkijk naar het grand Court. Op de hoek van de Terheijdenstraat en het spoor is een markante doorgang naar het Grand Court gemaakt.

Het Grand Court is semi-openbaar en kan afgesloten worden met een poort. Het Grand Court wordt zo groen mogelijk ingericht. De gevels zijn hier bekleed met houten delen.

Het gehele terrein, zowel het Grand court als het omliggende maaiveld, wordt ingericht naar ontwerp van Burobol Landschapsontwerp.

Locatie: Breda
Ontwerpteam: Kobbe Nouwens, Rinus Roovers
Opdrachtgever: AM