Rol van de Architect

Wij onderscheiden ons door onze integrale ontwerpaanpak die al start in het voorontwerpproces en waarbij alle adviseurs een gelijkwaardige inbreng hebben.

Nouwens Roovers Architectuur is een zéér sterke voorstaander van een integrale ontwerpaanpak, die al gelijk begint in het voorontwerpproces. In deze aanpak hebben alle adviseurs, ieder op hun eigen vakgebied, evenveel inbreng in het ontwerpteam.

Als architect zijn we ons bewust van de rol die van ons verwacht wordt. Naast de creatieve ontwerper zijn we ook met een proactieve houding de spin in het web. De verwachtingen, al dan niet weergegeven in een PVE, zetten wij om naar een aansprekend ontwerp met begrippen als verrassen en herkennen. Onze kennis van technische, procesmatige en financiële aspecten van het ontwerpproces zetten we in om samen met de specialisten het maximale te presteren. Wij  voelen ons eindverantwoordelijk voor alle aspecten die het ontwerp betreft, vanaf structuurplan tot en met de oplevering en nazorg. Daarnaast komt in deze tijd steeds vaker een ontwerp tot stand in een integraal bouwproces waarbij ketenintegratie van alle disciplines een vanzelfsprekendheid is en waarbij er een gezamenlijke verantwoordelijk is voor de bewaking van het proces. Voor elk project geldt dat het ontwerpteam binnen de afgesproken kaders blijft van tijd, geldt en kwaliteit.

Terug