uitbreidingen OBS Apollo11

onderwijs

OBS Apollo11 is door ons in 2012 ontworpen als een 6-klassige school voor Dalton onderwijs met 2 KDV-ruimtes en een ruimte voor BSO. De school is hierna hard gegroeid en we hebben tot twee maal toe een uitbreiding mogen ontwerpen. De school bestaat nu uit 13 groepen en de kinderopvang, met name de BSO, is bij de laatste uitbreiding veel meer verweven in het gebouw.

De architectuur van de uitbreiding is een voortzetting van het originele ontwerp. We wilden voorkomen dat het gebouw een breiwerk werd van verschillende uitbouwtjes uit verschillende tijden.

De bestaande structuur van een leerplein met aan weerszijde groepsruimte is in beide uitbreidingsfases doorgezet. Dit kon ook gemakkelijk omdat bij het ontwerp steeds rekening is gehouden met de mogelijkheid tot uitbreiding.

De eerste uitbreiding bestond uit 4 groepsruimten, een keuken en extra bergingen en toiletjes. De keukenruimte grenst aan het leerplein en is bedoeld voor onderwijsdoeleinden en BSO-activiteiten.

De tweede uitbreiding bestond uit 2 groepen, een speellokaal en een extra trappenhuis met entreeruimte voor een secundaire entree. Tevens zijn er aanpassingen in het bestaande gebouw gedaan om het 13e lokaal een plek te geven. Op deze manier hebben we de onderwijsvisie van de school een plek kunnen geven met de gewenste clustering van 5 groepen onderbouw, 3 groepen middenbouw en 5 groepen bovenbouw.

Het nieuwe speellokaal is toegevoegd als een eenlaagse beëindiging van het bouwvolume. Hierdoor ontstaat er net als aan de andere kop van het gebouw een trapsgewijze opbouw van de bouwmassa.

Ondanks de flinke vergroting van het gebouw oogt het gebouw nog steeds als een paviljoen in een park. Het kleurgebruik, de transparantie, de doorgaande glooiende luifel, het draagt allemaal bij dat het gebouw ontspannen en vanzelfsprekend is verankerd tussen het groen aan de Meerndijk en de Ten Veldestraat.

Jaar: 2015-2020
Locatie: De Meern
Ontwerpteam: Kobbe Nouwens
Opdrachtgever: SPO Utrecht
Oppervlakte: 460 m2 + 348 m2