Schoolwoningen De @rchipel, Almere

onderwijs  | woningbouw

Tijdelijk school daarna woningbouw

De schoolwoningen zijn onderdeel van de brede school De @archipel en bestaan uit veertien woningen en een twaalfklassige basisschool inclusief speellokaal.

De school is tijdelijk om te voorzien in de piekbehoefte aan onderwijsruimte voor ongeveer tien jaar. Hierna kunnen de lokalen omgezet worden in woningen. Tot die tijd functioneert het geheel onafhankelijk als volwaardige basisschool met een eigen speellokaal, personeelruimten etc.

Met de infrastructuur, zoals het casco, de gevel, de ontsluiting en leidingschachten, is hiermee rekening gehouden. Zo zijn de kosten voor de aanpassing naar woningen minimaal.
De woningen hebben uiteraard een eigen entree en bergingen op de begane grond. Er zijn vier woningen per laag waardoor elke woning een mooi uitzicht heeft en een buitenruimte met veel privacy. 

Jaar: 2002 - 2005
Locatie: Almere
Ontwerpteam: Rinus Roovers, Wim v.d. Wulp
Opdrachtgever: Woningstichting Goede Stede, Almere
Oppervlakte: 6.990 m2
Bouwsom: € 6,3 miljoen
Auteursrecht: Spring architecten