In Op Starterswoningen, Den Haag

woningbouw

Ontwerpen en faciliteren naar woonbehoefte

Dit project geeft een stedenbouwkundige visie op de huisvesting van jonge stedelingen in de Haagse wederopbouwwijk Morgenstond. In plaats van jongeren te huisvesten in een stapeling van betonnen schoenendozen aan winderige galerijen, voegt IN/OP de galerijen samen tot een compacte openbare ruimte die het straatleven tot aan de voordeur van de woning brengt. Een plek die prikkelt tot gebruik maar ruimte biedt voor interpretatie. Een plek die 'toegeëigend' kan worden en de lifestyle van de jonge stedeling etaleert naar de stad. De verschillende typen starterswoningen zijn georganiseerd vanuit een gradatie van anonimiteit (je eigen plek) naar openbaarheid.

Prijsvraag: 1e prijs

Jaar: 2006
Locatie: Den Haag Zuid-West, Den haag
Ontwerpteam: Kobbe Nouwens, Thomas Gillet, Michel Heesen
Opdrachtgever: Bouwfonds MAB