Herontwikkeling Dr. Struykenplein, Breda

herstructurering  | studie

Revitalisering van een buurtplein

Het Dr. Struykenplein is een markante plek in wijk De Heuvel. Het oorspronkelijk stedenbouwkundig ontwerp van Grandpré-Moliere was na ruim 60 jaar aan vitalisering toe. De oorspronkelijk ruimtelijke kwaliteiten van het plein en de bebouwing waren nog geldend maar vroegen wel om een aanpak om de levendigheid en aantrekkelijkheid te versterken. Door meer winkel- en openbare functies aan het plein te koppelen en meer gebouwde parkeervoorziening te maken ontstond de gewenste levendigheid met ruimte voor de voetganger en de bezoeker. De nieuwe bouwvolumes schikken zich met respect voor de oorspronkelijk kwaliteiten aan het plein en een markant hoog woongebouw van 50 meter zet de wijk De Heuvel weer op de kaart van Breda.

Jaar: 2009
Locatie: De Heuvel, Breda
Ontwerpteam: Rinus Roovers, Kobbe Nouwens
Opdrachtgever: Wonen Breburg. NBU
Oppervlakte: ca. 200 woningen, 1000 m2 winkelfunctie, wijkbibliotheek en verdiepte parkeergarage