Voorlopig Ontwerp Westpunt gereed

Na een intensief ontwerptraject is het Voorlopig Ontwerp voor het Westpunt Drie Hoefijzers Noord afgerond.

Er is een markant en kloek ontwerp ontstaan die de spil vormt tussen de grootschaligheid van het stationsgebied en de grondgebonden woningen van de Drie Hoefijzers Noord.

De verschillende schuin weglopende lijnen uit het stedenbouwkundig plan zorgen voor een bijzondere ruimtelijke opbouw van het gebouwvolume. Daardoor zijn op tal van plekken prachtige appartementen ontstaan met schitterend uitzicht op de stad.

bekijk het project

nb westp 01 - 627x417