Oplevering Integraal Kindcentrum De Piramide

Na een snelle bouwperiode volgens een UAV-GC contract is aan het eind van deze zomer het Integraal Kindcentrum De Piramide opgeleverd.

2014100215

Als het eerste IKC van Zoetermeer biedt het ontwerp onderdak aan een totaalpakket aan voorzieningen voor het kind van 0 tot 13 jaar op het gebied van onderwijs, opvang, ontwikkeling en vrije tijd. Stichting Primair Onderwijs Zoetermeer en Kern Kinderopvang Zoetermeer hebben hiervoor de handen in een geslagen.
Met kleuraccenten, duurzame materialen, een heldere en overzichtelijke plattegrond, zichtrelaties en diverse specifieke werkplekken is een leeromgeving geschapen die past bij de visie van de gebruikers. De transparantheid, de ruimtelijkheid en de vele kastenwanden zijn kenmerkend voor dit plan en worden enorm gewaardeerd.