Nouwens Roovers Architectuur

Het architectenbureau Rinus Roovers Architectuur gaat vanaf heden verder onder de naam Nouwens Roovers Architectuur.

logo nouwensroovers voor nieuwsbericht

Wij, Rinus Roovers en Kobbe Nouwens, werken al sinds maart 2004 samen. Een samenwerking die is ontstaan toen Kobbe na afronding van zijn studie aan de TU Delft toetrad tot het ontwerpteam van Rinus Roovers.
Medio 2011 zijn wij als partners een samenwerking aangegaan in het toen opgerichte architectenbureau Rinus Roovers Architectuur.
Sinds dat moment werken wij op basis van gelijkwaardigheid met veel enthousiasme aan onze mooie en boeiende projecten. Met de huidige naamswijziging willen wij de inbreng en bijdrage van Kobbe in de profilering en signatuur van ons architectenbureau passend tot uiting laten komen.