nieuwe inrichting bassisschool Al Qalam

Nouwens Roovers Architectuur heeft de opdracht gekregen om nieuwe vaste meubels te ontwerpen voor basisschool Al Qalam te Gouda.

Met de inzet van deze meubels wordt ook bekeken hoe we de inrichting van de school kunnen verbeteren.

1134 01 627x417