Interactief Proces

In onze intensieve samenleving draagt architectuur meer en meer verantwoordelijkheid voor het welbevinden van gebouwgebruikers.

Als architect hechten wij er grote waarde aan dat een ontwerp tot stand komt in een interactief proces. De inbreng van gebruikers en opdrachtgevers is dus van wezenlijk belang. Voor het maken van goede gebouwen is een wederzijdse vertrouwensrelatie dan ook een voorwaarde. Daarbij speelt de klik tussen personen een belangrijke rol. Bij Nouwens Roovers Architecten kunnen gebruikers en opdrachtgevers zonder belemmeringen praten over wie zij zijn en wat zij willen bereiken. Wij zijn weliswaar kritisch, maar altijd constructief. Dat betekent ook dat wij hen wijzen op eventuele beperkingen. Zo houden we samen de communicatie open, eerlijk en doeltreffend.

Terug