Kobbe Nouwens

architect eigenaar

Na zijn studie aan de TU Delft is ir. Kobbe Nouwens zijn loopbaan begonnen bij Spring architecten in Rotterdam. Daar is hij betrokken geweest als projectarchitect bij verschillende grote en kleine projecten in de woningbouw en het onderwijs. Vanaf medio 2011 is Kobbe Nouwens een samenwerking aangegaan met Rinus Roovers en vormen ze samen Rinus Roovers Architectuur. Vanaf 2017 is de naam gewijzigd in Nouwens Roovers Architectuur om de inbreng en bijdrage van Kobbe Nouwens passend tot uiting te laten komen. Na het terugtreden van Rinus Roovers in 2018 vormt Kobbe Nouwens de kern van het bureau.

Kobbe heeft zich ontwikkeld tot een architect met een uitstekend gevoel voor hedendaagse vraagstukken, maar ook tot een architect die graag verder denkt dan de geijkte paden. Hij is gefascineerd door eenvoudige ruimtelijke oplossingen met aandacht voor materiaal, detail en duurzaamheid. Ieder ontwerp staat in relatie tot de mens en zijn omgeving. De kwaliteiten van een locatie wil hij optimaal benutten en zijn het vertrekpunt voor ieder nieuw ontwerp. Zowel voor nieuwbouw-, hergebruik- als interieuropgaven.